Kwaliteit

Ons vak is, zoals elk vak,  voortdurend in ontwikkeling,  zowel op het wetenschappelijke vlak, als ook in kwaliteitsbewaking. Inmiddels zijn er daarom ook veel zorginstanties die voldoen aan een ISO-certificering of het HKZ-keurmerk.

Contracten met verzekeraars

Om uw behandeling voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking te laten komen sluiten wij contracten af met deze verzekeraars. Hierdoor wordt de papierwinkel enorm beperkt voor u, voor ons en voor de verzekeraar en betaalt u geen eigen bijdrage voor de behandelingen die volgens uw polis worden vergoed. Verzekeraars stellen in toenemende mate eisen aan onze kwaliteit en leggen dit ook vast in onze contracten met hen.  Om een contract met hen te kunnen afsluiten en behouden zijn wij dus gebonden aan bepaalde voorwaarden.

CQ-Index (Consumer Quality Index) door MediQuest

Een nieuwe voorwaarde tot verkrijgen van een contract  is  klanttevredenheidstoetsing, de zogenaamde CQ-Index fysiotherapie, door een onafhankelijk bedrijf. De resultaten van deze klanttevredenheidstoetsing worden gebruikt door zorgverzekeraars en Kwaliefy (kwaliteitstoetsing  door KNGF) en audits voor HKZ of HCA keurmerk. Wij zijn hiervoor aangesloten bij MediQuest. Zij maken hiervoor gebruik van ons mailbestand.

Registratie van uw mailadres in ons bestand:

Om MediQuest deze metingen te kunnen laten verrichten registreren wij vanaf heden uw e-mail adres. U wordt dan na het beëindigen van de behandelperiode per mail benaderd door dit bedrijf om een online-enquête in te vullen. MediQuest heeft op geen enkele manier inzicht in uw behandeldossier, deze gegevens worden door ons niet meegestuurd. Er wordt alleen gevraagd naar uw ervaringen met onze praktijk en uw behandelaar.  Uiteraard bent u niet verplicht deze enquête in te vullen, maar wij willen toch een dringend beroep op u doen om dit wel voor ons te doen.

Waarom deze enquête invullen?

De mate van deelname aan de enquête ( we moeten voldoen aan een minimum percentage van de behandelde patiënten) en de uitslag zijn bepalend voor ons contract van het jaar daarop. U werkt er dus aan mee dat wij ons contract met uw verzekeraar kunnen behouden en dus voor u de maximale vergoeding kunnen waarborgen. Indien wij geen contract meer zouden hebben met uw verzekeraar  krijgt u behandelingen slechts vergoed volgens het (door de verzekeraar bepaalde) restitutietarief van maximaal 70% van de kosten.

Wat merkt u nog meer van de eisen van de verzekeraar

Onze behandeling blijft zoals altijd zeer persoonlijk en zal niet wezenlijk veranderen. Wel zullen wij mogelijk gedurende de behandelperiode aan het begin en tussentijds een vragenlijst met u doorlopen over de voortgang van uw herstel en de realisatie van behandeldoelen. Deze vragenlijsten zijn wetenschappelijk gevalideerd en dus geschikt bevonden om te toetsen. Hierdoor doen wij als behandelaar meer aan zelfreflectie en betere kwaliteitsbewaking, zoals van ons wordt verwacht in  ons contract met de verzekeraars.

Kwaliteitsbewaking Kwaliefy  door het KNGF, onze beroepsvereniging

Vanuit onze beroepsgroep is in samenwerking met verzekeraars een norm van kwaliteitsindicatoren opgesteld waaraan een goede praktijk zou moeten voldoen. Dit project heet Kwaliefy. Hierin worden praktijken getoetst op hun bedrijfsvoering en fysiotherapeutische verslaglegging (EPD voor fysiotherapeuten). Kwaliefy verbetert onze transparantie naar u ende zorgverzekeraar en beoordeelt de inhoud van onze behandeldossiers. Onze patiëntdossiers worden geanonimiseerd uitgelezen door een gecertificeerde instantie. Deze instantie doet verslag naar ons en de verzekeraars  over onze eventuele tekortkomingen hierin.

Uw voordeel:

  • De verzekeraar kan op zijn website vermelden wat naar aanleiding van de resultaten van Mediquest en Kwaliefy de kwaliteit is van onze praktijk op het gebied van verslaglegging en klanttevredenheid, dus  ook naar u toe vergroot de transparantie van ons werk.
  • Wij behouden ons contract met uw zorgverzekeraar en u dus uw maximale vergoeding volgens uw polisvoorwaarden bij gecontracteerde fysiotherapie