Privacy- en cookieverklaring – Multi Therapeutisch Centrum – Zoeterwoude

Multi Therapeutisch Centrum

Header afbeelding

Adres Zoeterwoude Dorp

Korte Miening 8
2381BB Zoeterwoude

Tel: 071 - 5804455
E-mail: info@mtczoeterwoude.nl

Openingstijden

Maandag: 07:30 - 19:00
Dinsdag: 07:30 - 19:00
Woensdag: 07:30 - 19:00
Donderdag: 07:30 - 19:00
Vrijdag: 07:30 - 19:00

Adres Zoeterwoude Rijndijk

Pancratiusstraat 24
2382HL Zoeterwoude
Tel: 06-40187963
Email: info@mtczoeterwoude.nl

Privacy- en cookieverklaring

Privacy-wetgeving en het omgaan met patiëntgegevens

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw fysiotherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die de oefentherapeut elders, met uw toestemming heeft opgevraagd, bijvoorbeeld bij uw huisarts of medisch specialist. Uw naw gegevens en bsn nummer worden gebruikt voor de financiële administratie. Als uw fysiotherapeut uw gegevens wil gebruiken voor een ander doeleinde  dan hierboven beschreven, dan moet u hierover worden geinformeerd en is uw toestemming vereist. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld intercollegiaal overleg, statistiek of wetenschappelijk onderzoek. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon te zijn herleiden.

 

Beveiliging van uw gegevens

Uw fysiotherapeut draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden bewaard, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners zoals waarnemers hebben ook toegang tot uw gegevens. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van hun taak. Iedere betrokken hulpverlener is verplicht tot geheimhouding.

 

Bewaar termijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaaar maar kan ook langer zijn. Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut  langer dan vijftien jaar moet bewaren bijvoorbeeld omdat hij alleen geode zorg kan leveren in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens zijn bewaard.  U kunt hier denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan vijftien jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw fysiotherapeut afspraken maken.

 

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw dossier in te zienen u kun tom een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw fysiotherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander.  Voor verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen.

 

Recht op aanvulling, correctie en afscherming.

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de fysiotherapeut vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende ) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

 

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt u fysiotherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw fysiotherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.